INFORMACJE O KONKURSIE I NAJCZĘSCIEJ ZADAWANE PYTANIA...

REGULAMIN

     NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

wszystko znajdziecie poniżej.

PATRZ W DÓŁ...

Jeszcze niżej...

niżej...

niżej...

...

... :)


KONKURS DLA AUTORÓW!


 
  
KONKURS DLA AUTORÓW
"SCIENCE FICTION po polsku 2"
Antologia polskiej fantastyki, oczywiście po polsku…
Konkurs wydawnictwa Paperback.
Wydawnictwo daje szansę młodym twórcom. Dołącz do grona znanych autorów, którzy pojawią się w antologii „SCIENCE FICTION po polsku 2”. Czekamy na opowiadania w klimatach science fiction. Najlepsze dołączą do antologii, której wydanie planowane jest na przełom 2013/2014 roku. Tematyka oczywiście w klimatach SF!
Na Wasze propozycje czekamy do 16 czerwca 2013 roku.
Czekamy na opowiadania, które nie były dotąd publikowane.
Opowiadania konkursowe prosimy wysyłać na adres mailowy – debiuty@poczta.fm z dopiskiem KONKURS ANTOLOGIA.
W treści maila prosimy o podanie danych kontaktowych.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA:
1) Jak długie powinno być opowiadanie?
- nie dłuższe niż 50 tys znaków wraz ze spacjami.
2) Czy uzasadnicie swoją decyzję wyboru opowiadań?
- nie... wybierzemy naszym zdaniem najlepsze.
3)  Czy mogę dosłać opowiadanie już opublikowane?
- nie... chyba, że otrzymało już jakąś nagrodę, na przykład - Nebulę :)
4) Czy mogę napisać pod anonimem?
- nie... Prace powinny być podpisane prawdziwym imieniem i nazwiskiem.
5) Czy mogę dosłać pocztą swoje opowiadnie?
- nie, prosimy, szanujmy lasy....
6) Czy ktoś zrecenzuje moje opowiadanie, podzieli się swoim przemyśleniami na temat?
- nie... nasze przemyślenia zachowamy dla siebie.
7) Czy będziecie ze mną w stałym kontakcie? Będziecie mi wysyłac kartkę z pozdrowniami na świeta?
- hmmm... nie... Skontaktujemy się tylko z nagordzonymi autorami.
8) A pieniążki dostanę?
- no nieee, ciesz się z debiutu! Ale ok... główną nagrodą jest druk w antologii. Przewidujemy jeszcze dodatkowe atrakcje, ale najpierw, proszę... wygraj konkurs!

A TERAZ WRESZCIE COŚ NA TAK!
1) Czy jest jakaś nagroda w tym konkursie? Co jeśli moje opowiadanie zostanie wysoko ocenione ?
- TAK! Jest nagroda. Będzie nią publikacja w antologii "SCIENCE FICTION po polsku 2".  Zostanie wydana nakładem wydawnictwa Paperback na przełomie 2013/2014 roku. 
2) Czy będą jacyś fajni autorzy w antologii?
- TAK - takie są założenia. Zwycięzcy konkursu będą mieli szansę zaistnieć w tej samej antologii, w której pojawią się znani polscy pisarze. Tak było w pierwszej edycji "SF po polsku"
3) Czy ogłosicie nazwiska owych tajemniczych pisarzy?
- TAK. Stopniowo uchylać będziemy rąbka tejemnicy. Lubimy stopniowanie napięcia.
4) Czy w ogóle przeczytacie moje opowiadanie?
- TAK! Po to jest ten konkurs. Chcemy dac szansę młodym autorom! Wykorzystajcie ją!


REGULAMIN:

Regulamin konkursu literackiego na opowiadanie fantastyczne
Konkurs organizowany jest przez wydawnictwo Paperback.


1. Organizatorem konkursu jest wydawnictwo Paperback
2. Konkurs rozpoczyna się 16 styczeń 2013 r. i trwać będzie do 16 czerwca 2013 r.
3. Tematyka prac dotyczy szeroko pojętej fantastyki naukowej.

Warunki uczestnictwa w konkursie

1. Opowiadania konkursowe należy przesłać w postaci elektronicznej na adres mailowy debiuty@poczta.fm w formacie *rtf lub *doc z dopiskiem „Antologia konkurs”.
2. Opowiadania nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, napisanymi w języku polskim, wcześniej niepublikowanymi.
3. Objętość opowiadania nie powinna przekraczać 50 tys. znaków.
4. Autor wysyłając opowiadanie oświadcza, że przysługuje mu prawo majątkowe i osobiste do nadsyłanego utworu.
5. Uczestnik konkursu powinien wraz z nadesłanym opowiadaniem przesłać w mailu swoje dane: imię i nazwisko, adres oraz telefon. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.
6. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie nie zakwalifikowanie utworu do konkursu lub utratę prawa do nagrody (publikacji w antologii).

Wyniki konkursu i nagrody
 
1. Jury powołane przez organizatora, spośród nadesłanych opowiadań wyłoni laureatów konkursu.
2. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.paperback.com.pl informacji o rozstrzygnięciu konkursu, zawierającej tytuły nagrodzonych opowiadań oraz imiona i nazwiska zwycięzców.
3. Ilość nagród (publikacji w antologii) będzie ustalona przez organizatora i podana do wiadomości po 16 czerwca 2013.
4. Jury ma również prawo do nieprzyznania nagród.
5. Organizator nie recenzuje prac, które zostaną nadesłane na konkurs.
6. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.

Postanowienia końcowe

1. Nadsyłając pracę na konkurs,  uczestnik zgadza się na niezbędne poprawki redaktorskie w tekście oraz na publikację nagrodzonego opowiadania w antologii wydawanej przez wydawnictwo Paperback.
2. Autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich opowiadań na wszelkich polach eksploatacji.
3.  Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
4. Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.paperback.com.pl
5. Przesyłając opowiadanie na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady konkursu zawarte w niniejszym regulaminie. Wysyłając zgłoszenie na konkurs, uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie swoich danych osobowych do celów konkursu, ma jednocześnie prawo wglądu do nich i ich poprawiania.
6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.Nasi partnerzy